European Funds

Suszarki Torgos są rozwijane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój.

Projekt

Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi.

Współfinansowany z Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu sterowania , telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla turbinowych suszarek drogowych. System ten posłuży do znaczącego ulepszenia dotychczas produkowanych przez nas turbinowych suszarek drogowych, ale co ważniejsze jest pierwszym etapem do stworzenia nowej generacji suszarek współpracujących z maszynami drogowymi typu „truck”.

Projektowany system będzie umożliwiał gromadzenie danych ze wszystkich podzespołów maszyny, wysyłanie ich i gromadzenie na serwerze w systemie Cloud Computing.

System będzie analizował strumienie danych, wykorzystując m.in. systemy eksperckie oraz algorytmy z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Wyniki analizy danych będą wykorzystywane przez system do diagnozy pracy podzespołów maszyny, automatycznej korekcji parametrów ich pracy a także do detekcji i prognozowania wystąpienia błędów.

System będzie powiadamiał użytkownika oraz pracowników serwisowych o zaistniałych awariach lub błędach w działaniu urządzenia.  System będzie posiadał aplikację klienta, dla użytkownika maszyny, pozwalającą na podgląd danych geolokalizacyjnych i niektórych danych zebranych przez system.

System będzie posiadał aplikację pracownika serwisu, pozwalającą na pełny wgląd do wszystkich danych a także na zdalne dokonywanie zmian parametrów lub oprogramowania maszyny.

Cały system jak i poszczególne jego elementy są innowacyjne na skalę światową. Podobne rozwiązania nie istnieją na turbinowych suszarkach drogowych dostępnych aktualnie na rynku.

Planowane efekty projektu

Rezultatem projektu będzie unikalny mikroprocesorowo-webowy system telemetrii, diagnostyki i geolikalizacji. System ten będzie bardzo elastyczny i będzie mógł być wykorzystywany do wielu urządzeń wykorzystujących silnik turbinowy.

System ten będzie wdrożony do produkcji dotychczas produkowanych suszarek turbinowych, pchanych ręcznie Torgos 35. System ten będzie stanowił znaczące ulepszenie produktu. Wprowadzi nowe funkcjonalności dla użytkownika urządzeń, tj. aplikacja serwerowa  pozwalająca śledzić lokalizację maszyny, czas pracy maszyny i jej historię serwisową. Dla wnioskodawcy wdrożenie nowego systemu do już produkowanych maszyn oznacza znaczne ulepszenie technologii produkcji, ponieważ nowy system testuje i obrazuje dane ze wszystkich podzespołów maszyny. Znacznie usprawnia również procesy reklamacji i obsługi serwisowej maszyn, ponieważ system automatycznie będzie zgłaszał błędy urządzenia. Również naprawa serwisowa będzie znacznie ułatwiona dzięki możliwości zdalnej konfiguracji systemu.

Opracowanie projektu, będącego przedmiotem wniosku, będzie skutkowało opracowaniem nowej linii produktów- suszarek turbinowych montowanych na samobieżnych maszynach drogowych typu truck. Nowa linia produktów pozwoli wnioskodawcy na wejście na rynek skandynawski, zupełnie nieosiągalny w tej chwili dla dotychczasowych produktów, z uwagi na uregulowania prawne. Pozwoli również na poszerzenie kręgu odbiorców na dotychczasowych rynkach działalności oraz na zwiększenie sprzedaży do dotychczasowych odbiorców. Nowa generacja suszarek turbinowych do zastosowania z maszynami drogowymi typu „truck” będzie nowością na skalę światową, nie istnieją w tej chwili tego typu suszarki.

System ten pozwala także na realizację nowych innowacyjnych projektów opartych na wykorzystaniu silników turbinowych. Np. produkcja suszarek do osuszania szczelin dylatacyjnych w drogach betonowych przed nałożeniem do nich materiału wypełniającego. Suszarki do torów tramwajowych do osuszania przed nałożeniem lub wymianą materiałów uszczelniających bądź materiałów sprężystego podparcia.

System telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji  będzie opracowany w takim stopniu ogólności, że pozwoli wykorzystywać produkowany przez wnioskodawcę silnik turbinowy nie tylko w produkcji suszarek, ale także do tak nowatorskich rozwiązań jak np. przenośne turbinowe generatory prądu, używane przez ekipy ratunkowe w miejscach gdzie nie ma dostępu do elektryczności.

Wartość projektu:  270 600 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 176 000 PLN