Fundusze unijne

Suszarki Torgos są rozwijane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój.

Projekt

Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi.

Współfinansowany z Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu sterowania , telemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla turbinowych suszarek drogowych. System ten posłuży do znaczącego ulepszenia dotychczas produkowanych przez nas turbinowych suszarek drogowych, ale co ważniejsze jest pierwszym etapem do stworzenia nowej generacji suszarek współpracujących z maszynami drogowymi typu „truck”.

Wartość projektu:  270 600 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 176 000 PLN 

Dolnośląski Bon na Innowacje

P.H.U. Cemar Export-Import A.Centner
realizuje przedsięwzięcie pn.
Opracowanie znacząco ulepszonego systemu mikroprocesorowo-webowego maszyny drogowej TORGOS z silnikiem turbinowym, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji i bezpieczeństwa eksploatacji, jako wynik prac badawczo-rozwojowych ”
dofinansowane z Funduszy Europejskich

Wartość przedsięwzięcia:  100 860,00PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 62 730,00 PLN
– budżet Województwa Dolnośląskiego: 11 070,00 PLN


w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”