Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cemar Sp. z o.o.
realizuje przedsięwzięcie pn. „Automatyzacja procesu przygotowania nawierzchni jezdni przez specjalizowaną maszynę drogową z zastosowaniem technologii mechatronicznych.” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Wartość przedsięwzięcia: 184 500 zł

Dofinansowanie z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

135 000zł / 85% wartości netto Usługi

 Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

fundusze_europejskie